Ako pripraviť dáta do tlače?

Aby bolo možné Vaše dáta vytlacit musia byt správne pripravené pre tlac. Ako ich treba prpravit sa docítate nižšie.

Príprava grafiky

  • Grafický návrh pripravujeme v skutocnej velkosti poprípade v jeho mierke , t.j. v rozmeroch, v ktorých si prajeme finálny produkt vytlacit.
  • Pokial bude mat grafický návrh iné ako cisto biele pozadie (plnofarebné pozadie, prípadne biele pozadie obsahujúce nejaký obrázok, ktorý má siahat až po okraje), je potrebné ho pripravit s tzv. spadavkou.
  • Ak grafický návrh obsahuje textové polia, prípadne iné grafické objekty, ktoré sú pre celkový dizajn a zrozumitelnosť grafického návrhu podstatné, je potrebné ich umiestnit do tzv. bezpecnej zóny.

Co je to spadavka?

V prípade plnofarebného pozadia, alebo bieleho pozadia s obrázkom, ktorý má po orezaní siahat až po okraj, je potrebné, aby grafický návrh siahal až za orezovú ciaru, v štandardných prípadoch aspon o 3 mm z každej strany. Je to z dôvodu možných nepresností stohového rezania, ktoré sa vdaka vhodne pripravenej spadavke minimalizujú.

Orezové znacky

Slúžia pre finalizáciu produktu. Podla orezových znaciek bude výsledná grafika orezaná. Nižšie sú ukážky správnej a nesprávnej prípravy do tlace.

Safe zóna

Bezpecná zóna urcuje vnútornú plochu grafického návrhu, ktorá predstavuje odporúcanú vzdialenost medzi orezovými hranicami a dôležitou castou grafického návrhu.
Texty a grafické objekty podstatné pre dizajn a zrozumitelnost grafického návrhu sa odporúcajú umiestnit minimálne 3 – 5 mm od orezových hraníc, cím sa minimalizuje riziko chybovosti pocas zrezávania okrajov.

Aký formát je ideálny na tlac?

Hotovú grafiku je vhodné exportovat do PDF, ktorý je jediným tlacovým formátom, ktorý garantuje, že grafika nebude po otvorení v inom zariadení rozhádzaná, alebo inak pozmenená. Formáty jpeg, .doc a podobne nie sú v žiadnom prípade vhodné do tlace, pokial požadujete 100% zachovanie farieb, rozlíšenia a celkovej kvality grafiky.

CMYK alebo RGB?

Správne dáta na tlac treba posielat vo farebnom režime CMYK. Ak dáta nebudú v cmyku nezodpovedáme za farebné prevedenie, ktoré bude automaticky zmenené na CMYK.

Správne pripravené súbory